FPT University Danang - Da Nang, Vietnam

25
Group Members

Join us

About

Upcoming Events

Past Events

Organizers

Photos

Video

About

Google Developer Student Clubs (GDSC ) are university-based communities supported by Google Developers. By joining a DSC, students grow their knowledge in a peer-to-peer learning environment and build solutions for local businesses and their community.

GDSC - FPTU Đà Nẵng là một trong những CLB cộng đồng tại các trường đại học trên toàn thế giới được Google Developer tài trợ. Bằng cách tham gia GDSC, các bạn sinh viên sẽ có cơ hội tiếp cận và phát triển kiến thức của mình trong môi trường học tập nhóm và cùng nhau lên ý tưởng để xây dựng các giải pháp cho các doanh nghiệp địa phương và cộng đồng của chúng ta

Upcoming events

There are currently no upcoming events. Please check again soon.

Past events

21 ene 2024

Watch Party

FPT University Danang - Da Nang, Vietnam

9 dic 2023

Info Session

FPT University Danang - Da Nang, Vietnam

22 oct 2023

Watch Party

FPT University Danang - Da Nang, Vietnam

5 oct 2023

Workshop / Study Group

FPT University Danang - Da Nang, Vietnam

Load more

Organizers

Đinh Trần Yến Vy

GDSC Lead

Partners

Chapter Video

Contact Us