iOS Session #2

Yonsei University - 50 Yonsei-ro Seodaemun-gu, Seoul, 03722, Republic of Korea Seoul, 03722 - View Map Yonsei University Seoul Campus
Tue, Nov 29, 2022, 6:00 PM (KST)

About this event

iOS Session #1 (10 / 8)

When

Tuesday, Nov 29
6:00 PM - 9:00 PM (KST)

Where

Yonsei University
50 Yonsei-ro Seodaemun-gu, Seoul, 03722, Republic of Korea Seoul03722

Organizer