GDSC HACKATHON VIETNAM 2023

Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh - 02 Võ Oanh Bình Thạnh, 700000 - View Map VNU HCM - University of Technology
Mar 13 - 25, 7:00 PM (GMT+7)

About this event

GDSC Hackathon được phối hợp tổ chức bởi 9 chapter GDSC tại các trường Đại học trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh và một đơn vị đồng tổ chức bao gồm:

🌟 Google Developer Student Clubs Ho Chi Minh City University of Technology and Education

🌟 Google Developer Student Clubs Industrial University of Ho Chi Minh City

🌟 Google Developer Student Clubs VietNam National HCMC International University

🌟 Google Developer Student Clubs Sai Gon University - GDSC SGU

🌟 Google Developer Student Clubs Swinburne University of Technology

🌟 Google Developer Student Clubs University of Economics and Law

🌟 Google Developer Student Clubs University of Information Technology VNU-HCM

🌟 Google Developer Student Clubs VNU HCM - University of Technology

🌟 Google Developer Student Clubs Ho Chi Minh City University of Transport

🌟 Và CoderSchool - Đối tác Đảm bảo Chuyên môn cho Cuộc thi.

💐 Bên cạnh đó GDSC Hackathon còn được đồng hành tổ chức bởi Cộng đồng Google Developer.

When

March 13 - 25
7:00 PM (+07)

Where

Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh
02 Võ Oanh Bình Thạnh700000

Organizers