Demo Day - Brainstorm

University of Science - VNUHCM, 227 Đường Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, 72711

Vietnam National University of Science Ho Chi Minh City University of Science - Ho Chi Minh City, Vietnam

Ở vòng Brainstorm, các bạn sẽ được chia nhóm để làm việc cùng nhau. Nhiệm vụ của các nhóm là cùng nhau suy nghĩ, đưa ra giải pháp để giải quyết 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc ngay tại TP.HCM. Giải pháp được đưa ra sẽ phải là một giải pháp có thể hiện thực hoá được bằng các sản phẩm công nghệ bạn nhé!

Nov 3, 2023, 10:30 AM – Nov 4, 2023, 4:00 PM

53 RSVP'd

RSVP Now

Key Themes

Accessibility

About this event

📜 Ở vòng 3, các bạn sẽ được chia nhóm để làm việc cùng nhau. Nhiệm vụ của các nhóm là cùng nhau suy nghĩ, đưa ra giải pháp để giải quyết 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc ngay tại TP.HCM. Giải pháp được đưa ra sẽ phải là một giải pháp có thể hiện thực hoá được bằng các sản phẩm công nghệ bạn nhé!

🙌 Các nhóm sẽ có 4 ngày để thiết kế slides và viết tài liệu, nêu rõ ý tưởng sẽ được hiện thực hóa như thế nào và bằng những công cụ gì~ Tuy không nhất thiết phải làm ra 1 sản phẩm công nghệ hoàn chỉnh nhưng nếu có thể, chúng tớ luôn khuyến khích các bạn thực hiện nhé! Hơn nữa, các mentor siêu "đáng iu" nhà GDSC sẽ đồng hành cùng mỗi nhóm trong vòng 3 này đấy nên ngại gì mà không thử làm ra sản phẩm của chính mình nào! 🫣✨

When

When

November 3 – 4, 2023
10:30 AM – 4:00 PM UTC

Agenda

Day 1

Organizers

 • Phương Quỳnh Võ Nguyễn

  GDSC-HCMUS

  GDSC Lead

 • Quân Nguyễn Trung

  GDSC-HCMUS

  Vice Head of Human Relations

 • Thi Phùng

  HCMUS

  Co-Lead

 • Bách Ngô Hoàng

  HCMUS

  Head of AI&DS

 • Vy Bùi Nguyễn Lan

  GDSC-HCMUS

  Head of Media

 • Triết Nguyễn Minh

  GDSC - HCMUS

  Vice Head of Human Relations

 • Khang Nguyễn Vĩnh

  Head of Operations

 • Quang-Truong Nguyen

  GDSC at HCMUS

  Head of Web

 • Ngân Thu

  Head of Human Relations

Contact Us