Flutter 101

Vietnam National University of Science Ho Chi Minh City University of Science - Ho Chi Minh City, Vietnam

✔ Giới thiệu tổng quan về Flutter và trình tự xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh ✔ Cách thức tương tác với firebase và một số database tương tự ✔ Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong xây dựng ứng dụng di động

Jun 5, 2021, 6:30 – 9:00 AM

0 RSVP'd

RSVP Now

Key Themes

Flutter

About this event

[𝗙𝗟𝗨𝗧𝗧𝗘𝗥 𝟭𝟬𝟭]

Vậy là sau những tháng ngày ấp ủ, DSC x SAB rất vui mừng giới thiệu với các bạn FLUTTER 101.

Đây là một chuỗi workshop gồm 3 ngày giới thiệu về Flutter - một framework hỗ trợ khá nhiều nền tảng như mobile, website, desktop và embedded system.

--------- ✨✨✨✨---------

🚪Điều gì sẽ chờ đón các bạn🚪

✔ Giới thiệu tổng quan về Flutter và trình tự xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh

✔ Cách thức tương tác với firebase và một số database tương tự

✔ Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong xây dựng ứng dụng di động

🔎 Nội dung 🔎

📍Day 1: Write your first Flutter application

Thời gian: 13h30 - 16h, 29.05.2021

📍Day 2: Beautiful UI with Flutter

Thời gian: 13h30 - 16h, 05.06.2021

📍Day 3: Flutter with Firebase

Thời gian: 13h30 - 16h, 13.06.2021

🖋 Cách thức tham gia:

Hình thức: tham gia trực tuyến bằng đường link gửi trong email

Đối tượng: các bạn sinh viên có định hướng phát triển ứng dụng di động.

▶▶▶Link đăng ký: https://tinyurl.com/flutter101reg

❗ Ngoài ra, các bạn thực hiện đăng ký và tham gia nghiêm túc ít nhất 2/3 buổi sẽ được công nhận hoạt động rèn luyện.

#Flutter_Workshops #DSC_HCMUS #SABacademy

When

When

Saturday, June 5, 2021
6:30 AM – 9:00 AM UTC

Agenda

Build your first Flutter app

Organizers

 • Phương Quỳnh Võ Nguyễn

  GDSC-HCMUS

  GDSC Lead

 • Quân Nguyễn Trung

  GDSC-HCMUS

  Vice Head of Human Relations

 • Thi Phùng

  HCMUS

  Co-Lead

 • Bách Ngô Hoàng

  HCMUS

  Head of AI&DS

 • Vy Bùi Nguyễn Lan

  GDSC-HCMUS

  Head of Media

 • Triết Nguyễn Minh

  GDSC - HCMUS

  Vice Head of Human Relations

 • Khang Nguyễn Vĩnh

  Head of Operations

 • Quang-Truong Nguyen

  GDSC at HCMUS

  Head of Web

 • Ngân Thu

  Head of Human Relations

Contact Us