[GHVN2024] Demo Day: Central Vietnam

Đại Học Bách Khoa Hà Nội, 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, 10000

Regional Demo Day of GDSC Hackathon Vietnam 2024 held in Central Vietnam

Mar 3, 6:00 – 10:00 AM

RSVP'd

RSVP Now

Key Themes

Solution Challenge

About this event

Regional Demo Day of GDSC Hackathon Vietnam 2024 held in Central Vietnam

Partner

VinUni Entreperneurship Lab logo

VinUni Entreperneurship Lab

Organizers

 • Lưu Bảo Yến

  VinUniversity

  GDSC Lead

 • kokseng wong

  VinUniversity

  Advisor

 • Thomas Oikonomou

  Advisor

 • Linh Trương

  VinUniversity

  Tech Lead & Media Lead

 • Tùng Nguyễn Trường

  Tech Lead

 • Dat Pham

  Human Resources Lead

 • Minh Ngọc (Jade)

  VinUniversity

  Media Lead

 • Nguyễn Ngọc Minh

  External Relations Lead

 • Lê Phương Linh (Jocelyn)

  VinUniversity

  External Relations Lead

Contact Us