TERM SUMMARY 2022-2023

141 Chiến Thắng, 141 Chiến Thắng, Hà Đông, 151000

Tổng kết lại những thành tích của GDSC_KMA trong nhiệm kì 2022-2023

Jun 23, 2023, 10:00 AM – 1:00 PM

RSVP'd

RSVP Now

Key Themes

Career Development

About this event

Tổng kết quá trình hoạt động các thành viên.
Khen thưởng, nêu gương các cá nhân có thành tích nổi bật.

Định hướng hoạt động cho nhiệm kì tới.
Lấy ý kiến thành viên về việc tiếp tục hoạt động cùng câu lạc bộ.
Chia sẻ cảm nhận sau 1 năm hoạt động.


When

When

Friday, June 23, 2023
10:00 AM – 1:00 PM UTC

Speaker

 • Hiep Tran Van

  Google Developer Student Clubs - KMA

  GDSC Lead

Organizers

 • An Bui

  Academy of Cryptography Techniques

  GDSC Lead

 • Mai Văn Nhật Minh

  HaNoi University Of Science And Technology

  Frontend Lead

 • Thơm Hoàng Hữu

  Mobile Lead

 • Tạ Quốc Hùng

  Hanoi University of Science and Technology

  Technical Trainee

 • Nguyễn Phương Thảo

  Design Lead

 • Khánh Ly

  Hanoi University

  Event Lead

 • Đậu Hương Giang

  Academy of Cryptography Techniques

  Content Lead

 • Võ An Bình

  HR Lead

Contact Us