[INFO SESSON] Định hướng nghề nghiệp cùng GDSC KMA

Học viện Kỹ Thuật Mật Mã - 141 Chiến Thắng Hà Nội, 100000 - View Map Vietnam Academy of Cryptography Techniques
Fri, May 6, 2022, 6:00 PM (GMT+7)

About this event

Giới thiệu các chuyên ngành hẹp trong lĩnh vực CNTT, các cơ hội nghề nghiệp liên kết với startup DD Solution

When

Friday, May 6
6:00 PM - 9:00 PM (+07)

Where

Học viện Kỹ Thuật Mật Mã
141 Chiến Thắng Hà Nội100000

Organizer