[INFO SESSON] Định hướng nghề nghiệp cùng GDSC KMA

Học viện Kỹ Thuật Mật Mã, 141 Chiến Thắng, Hà Nội, 100000

Giới thiệu các chuyên ngành hẹp trong lĩnh vực CNTT, các cơ hội nghề nghiệp liên kết với startup DD Solution

May 6, 2022, 11:00 AM – 2:00 PM

RSVP'd

RSVP Now

Key Themes

Career Development

About this event

Giới thiệu các chuyên ngành hẹp trong lĩnh vực CNTT, các cơ hội nghề nghiệp liên kết với startup DD Solution

When

When

Friday, May 6, 2022
11:00 AM – 2:00 PM UTC

Organizers

 • An Bui

  Academy of Cryptography Techniques

  GDSC Lead

 • Mai Văn Nhật Minh

  HaNoi University Of Science And Technology

  Frontend Lead

 • Thơm Hoàng Hữu

  Mobile Lead

 • Tạ Quốc Hùng

  Hanoi University of Science and Technology

  Technical Trainee

 • Nguyễn Phương Thảo

  Design Lead

 • Khánh Ly

  Hanoi University

  Event Lead

 • Đậu Hương Giang

  Academy of Cryptography Techniques

  Content Lead

 • Võ An Bình

  HR Lead

Contact Us