Flutter và sinh viên Học viện Kỹ Thuật Mật Mã

Học viện Kỹ Thuật Mật Mã, 141, Chiến Thắng, Hà Nội, 100000

Giới thiệu Flutter và chuyên ngành ứng dụng di động tại Học viện Kỹ Thuật Mật Mã. GDSC KMA và trường Học viện Kỹ Thuật Mật Mã đồng tổ chức. Livestream online trên fanpage Học viện Kỹ Thuật Mật Mã

May 20, 2022, 1:00 – 4:30 AM

RSVP'd

RSVP Now

Key Themes

FirebaseFlutter

About this event

Giới thiệu Flutter và chuyên ngành ứng dụng di động tại Học viện Kỹ Thuật Mật Mã.

GDSC KMA và trường Học viện Kỹ Thuật Mật Mã đồng tổ chức. Livestream online trên fanpage Học viện Kỹ Thuật Mật Mã

When

When

Friday, May 20, 2022
1:00 AM – 4:30 AM UTC

Organizers

 • An Bui

  Academy of Cryptography Techniques

  GDSC Lead

 • Mai Văn Nhật Minh

  HaNoi University Of Science And Technology

  Frontend Lead

 • Thơm Hoàng Hữu

  Mobile Lead

 • Tạ Quốc Hùng

  Hanoi University of Science and Technology

  Technical Trainee

 • Nguyễn Phương Thảo

  Design Lead

 • Ly Khánh

  Hanoi University

  Event Lead

 • Đậu Hương Giang

  Academy of Cryptography Techniques

  Content Lead

 • Võ An Bình

  HR Lead

Contact Us