[AI4I(GDSC UEL) Chuỗi Training Khoa Học Công Nghệ] : Trao đổi bài tập và giải đáp thắc mắc

University of Economics and Law
Sun, Apr 10, 6:00 PM (GMT+7)

[AI4I(GDSC UEL) Chuỗi Training Khoa Học Công Nghệ] : Trao đổi bài tập và giải đáp thắc mắc

About this event

Sau khi đã học các bài học trước, ban Tech AI4I sẽ có một buổi để làm các bài tập về tư duy lập trình ngôn ngữ Python và giải đáp các thắc mắc, giải quyết các khó khăn cho các thành viên tham gia


Organizer