[AI4I(GDSC UEL) Chuỗi Training Khoa Học Công Nghệ] Chapter2,3: Python và OpenCV/Python với Keras

Trường đại học Kinh tế - Luật - 669 QL1A, khu phố 3 Thủ Đức Ho Chi Minh city, 12345 - View Map University of Economics and Law
Apr 5 - 7, 2022, 10:00 AM (GMT+7)

[AI4I(GDSC UEL) Chuỗi Training Khoa Học Công Nghệ] Chapter2,3: Python và OpenCV/Python với Keras

About this event

Sau khi có nền tảng cơ bản và làm quen với ngô ngữ Python, chúng ta sẽ học sâu hơn về Open CV và Keras:

- OpenCV là gì?

- Hàm đọc/ghi/hiển thị file ảnh

- Hàm convert màu file ảnh

- Hàm resize, rotate ảnh

- Hàm áp thresholding ảnh

- Hàm tìm cạnh trong ảnh

- Hàm làm mờ ảnh, giảm nhiễu ảnh

- Hàm tìm các contour trong ảnh

- Hàm face detection

-------------------------------------------

- Tensorflow và Keras là gì?

- Mạng Neural là gì?

- Các khái niệm trong Keras: Model, layers, loss, optimizer

- Các bước để xây dựng một mạng NN cơ bản bằng Keras

When

April 5 - 7
10:00 AM (+07)

Where

Trường đại học Kinh tế - Luật
669 QL1A, khu phố 3 Thủ Đức Ho Chi Minh city12345

Organizers

 • Nguyên Nguyễn Ngọc Khôi

  Nguyên Nguyễn Ngọc Khôi

  GDSC Lead

  View Profile
 • Việt Nguyễn Quốc

  Việt Nguyễn Quốc

  Artificial Intelligence for Interdisciplinarity Club

  CT0

  View Profile