[AI4I(GDSC UEL) Chuỗi Training Khoa Học Công Nghệ] Chapter1: Cơ bản về Python

Trường đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TPHCM - 669 QL1A, khu phố 3, Thủ Đức Ho Chi Minh city, 12345 - View Map University of Economics and Law
Mar 20 - 24, 2022, 9:00 PM (GMT+7)

About this event

[Chuỗi Training KHCN_Chapter1_Cơ bản về Python]

Mở đầu cho khóa học trang bị kiến thức để dễ dàng tiếp cận AI là những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ Python

Khi tham gia, bạn sẽ có được những kiến thức sau:

- Python là gì?

- Cài đặt Python

- Các syntax cơ bản

- Kiểu dữ liệu

- Vòng lặp For, While

- Hàm trong Python

- Bài tập thực hành

When

March 20 - 24
9:00 PM (+07)

Where

Trường đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TPHCM
669 QL1A, khu phố 3, Thủ Đức Ho Chi Minh city12345