Power of C++: Osnove - prvo predavanje

University of Belgrade - Belgrade, Serbia

Na metodološki (i terminološki) pojednostavljen način, prelazimo osnove C++, objektno orijentisano programiranje, kao i neke intermediate (srednje) koncepte ovog jezika. Kurs je predviđen kako i potpunim početnicima u IT svetu (ne samo u programiranju), tako i onima koji bi želeli da se podsete , prošire znanje ili pređu sa nekog drugog na ovaj programski jezik.

Nov 29, 2020, 5:00 PM – Mar 7, 2021, 6:30 PM

108 RSVP'd

RSVP Now

Key Themes

About this event

Za razliku od drugih kurseva ovaj kurs će biti baziran na code/comment principu - kod će biti napisan i pored njega će biti ispisivan komentar.

Zašto? Zato što cilj ovog projekta je prihvatanje znanja, a ne puko informisanje kao što, nažalost, to ide na brojnim kursevima ovog programskog jezika, i moj cilj je da se svaki koncept dobro utvrdi pre prelaska dalje.

Zašto komentari?

-Zato što: 

1. Vi, kao polaznici, treba da se naviknete na njih.

2. Nećete dobijati prezentacije u toku rada sa klijentom/ na radnom mestu/ projektu koji radite, nego komentare. Ne možete očekivati da za svaki deo koda pričate sa nekim o tome šta znači, kao ni da očekujete da će svako ko bude dorađivao vaš kod pokušavati da shvati šta je "pisac hteo da kaže".

Treba da se naviknete i da ih pišete.

Neke stvari ćete moći i sami da zaključite pre nego što ih i pomenem u komentaru, dakle budite pažljivi - efikasnije za vas.

Posle svakog poglavlja, imaćete materijale gradacionih težina (lakše/srednje/teže), kao i manji test o nekim konceptima.

Sadrzaj kursa po nedeljama rada:

1. C++, IDE, elementi osnovnog C++ programa, varijable, osnovne matematicke operacije, unos i ispis podataka, komentari

2. Scope, funkcije (opis, prototip i parametri- osnovne stvari), lokalne i globalne promenljive, if grananje sa varijacijama, logicki tip i operatori,  ternarni operator, izbegavanje nested grananja, switch

3. For ciklus i trikovi sa for ciklusom, for-each, auto tip podataka,while ciklus, do while ciklus

4. Pointeri i reference

 5. Sve o funkcijama; funkcije i rezervisana rec const, stack i rekurzivne funkcije

6. Nizovi i vektori -standardna reprezentacija i dodatni trikovi

7. String

8. Visedimenzioni vektori i nizovi; trikovi sa string /char nizovima  

9. Operacije sa memorijom, private/protected/public, struct, klase, konstuktori, metode, enkapsulacija i polimorfizam 

10. Nastavak prethodnog predavanja - virtualne funkcije, virtualne klase ,apstraktne klase, primeri i "mozgalice"

11. Klase, polimorfizam utvrdjivanje i izuzeci(Exceptions)

12. Rad sa fajlovima; Programi sa nekoliko cpp fajlova-header-i

13. Namespace- pojam, upotreba, kreiranje. Pojasnjenje std namespace-a 

14. Lambda funkcije i template - i

Speaker

 • Nikola Ivanović

  GDSC University of Belgrade

  Technical Lead

Facilitator

 • Nikola Ivanović

  GDSC University of Belgrade

  Technical Lead

Organizers

 • Bogdan Radosavljevic

  ETF

  GDSC Lead

 • Vanja Milutinovic

  Yettel

  GDSC Lead

 • Sara Radosavljević

  Event Coordinator

 • Aleksandar Stoiljković

  IT Coordinator

 • Sandra Stevanovic

  Faculty of Security

  HR Lead

 • Bojana Ristic

  CR Lead

 • Ana Lutovac

  IT Lead

 • Luka Zdravic

  IT Lead

 • Aleksa Erić

  ETF

  IT Lead

 • Marija Stepanović

  PR Lead

Contact Us