Workshop 5: API Protocols & File Transfer Protocol

Facultatea de Matematică, 11 Bulevardul Carol I, Iași, 700506

EN: Event organized by Alexandru Huc and the "Contemporary Careers Association for Young People" (CCT) RO: Eveniment organizat de Alexandru Huc și "Asociația Cariere Contemporane pentru Tineri" (CCT)

May 3, 4:00 – 6:00 PM

20
RSVP'd

RSVP Now

Key Themes

Career Development

About this event

EN 🇪🇺:

The "API Protocols & File Transfer Protocol" 🌟 event is a dynamic learning session organized by Alexandru Huc and the "Contemporary Careers for Young People" (CCT) 📚, aimed at equipping young people with the essential skills 🛠️ to excel in their careers. Join us for an enriching experience that promises to ignite your potential and pave the way for your professional success! 🚀

RO 🇷🇴:

Evenimentul "API Protocols & File Transfer Protocol" 🌟 este o sesiune de învățare plină de dinamism organizată de Alexandru Huc și "Asociația Cariere Contemporane pentru Tineri" (CCT) 📚, destinată să echipeze tinerii cu competențele esențiale 🛠️ pentru a excela în carierele lor. Alăturați-vă nouă pentru o experiență îmbogățitoare care promite să vă aprindă potențialul și să vă paveze drumul către succesul profesional! 🚀


📍Location: Facultatea de Matematică, Amfiteatrul "Al. Myller"

When

When

Friday, May 3, 2024
4:00 PM – 6:00 PM UTC

Organizer

  • Alexandru Huc

    GDSC Lead

Contact Us