Sharing Session: Internship Stories

Saints Cyril and Methodius University of Skopje
Wed, Nov 11, 2020, 8:00 PM (CET)

About this event

Здраво на сите,

Следна среда (11/11/2020) во 20:00 ќе се одржи Sharing Session: Internship Stories активноста каде што ќе споделуваме искуства за пракса. Дел од компаниите за кои планираме да разговараме се: Netcetera, Endava, Sorsix и многу други, а планираме да споделиме некои информации околу праксите во Google.

Имаш позитивни искуства од пракса? Добредојден/а си да ги споделиш со останатите членови на DSC. 🙋‍♀️🙋

Активноста ќе се одвива на Google Meet и секој член е добредојден 😁. Најмногу внимание ќе се посвети на добивање и nail-нување на интервјуто, културата на фирмите, можностите за работа понатаму итн, и потоа ќе има простор за прашања.

Ве очекуваме 😁