Workshop 2: Introduction to Firebase

Date: 15/3/2023 - 13:00 Speaker: Mr Hưng Aly - Developer Relations Engineer Android & Play tại Google Trải qua 10 năm làm việc trong ngành công mobile apps, anh hiện đang là Kĩ sư Android tại Google, anh tập trung sâu vào việc thúc đẩy sự thành công của hệ sinh thái Android bằng cách giúp các nhà phát triển game tạo ra các game chất lượng cao trên nhiều nền tảng thiết bị.

Mar 15, 2023, 6:00 – 7:50 AM

RSVP'd

RSVP Now

Key Themes

AndroidFirebase

About this event

Date: 15/3/2023 - 13:00

Speaker: Mr Hưng Aly - Developer Relations Engineer Android & Play tại Google

Trải qua 10 năm làm việc trong ngành công mobile apps, anh hiện đang là Kĩ sư Android tại Google, anh tập trung sâu vào việc thúc đẩy sự thành công của hệ sinh thái Android bằng cách giúp các nhà phát triển game tạo ra các game chất lượng cao trên nhiều nền tảng thiết bị.

Speaker

  • Hung Aly

    Google

    Developer Relations Engineer Android & Google Play

Organizer

  • Huy Trang

    GDSC Lead

Contact Us