Workshop 1: The "Spoofer" syndrome in programming.

Sai Gon University - SGU
Mon, Mar 13, 7:00 PM (GMT+7)

About this event

Workshop đầu tiên của cuộc thi GDSC Hackathon VN 2023 sẽ chính thức diễn ra vào tối nay!

Các bạn hãy check email để nhận lời mời tham dự Workshop nhé

Topic: Hội chứng "Kẻ giả mạo" trong ngành lập trình.

Date: 13/3/2023 - 19:00

Speaker: Mr Hoàng Anh Tuấn - Product Manager CoderSchool

Speaker


Organizers

 • Tong Nam Tuan Vu (Vu Tong)

  Tong Nam Tuan Vu (Vu Tong)

  GDSC Lead

  View Profile
 • Huy Trang

  Huy Trang

  Machine Learning Development - Core Member

  View Profile
 • Gia Anh Châu

  Gia Anh Châu

  Game Development/NLP Research - Core Member

  View Profile
 • Văn Diễn

  Văn Diễn

  Web Development - Core Member

  View Profile
 • Quoc Le

  Quoc Le

  Cloud Engineer - Core Memeber

  View Profile
 • Quang Truong Nguyen

  Quang Truong Nguyen

  Project Lead - Core Member

  View Profile
 • Lập Nguyễn

  Lập Nguyễn

  FnB Manager - Core Member

  View Profile
 • Nguyễn Quý Tòng

  Nguyễn Quý Tòng

  Logistic Coordinator - Core Member

  View Profile
 • Bui Hong Bao

  Bui Hong Bao

  Android App Development - Core Member

  View Profile
 • Khánh Linh Võ

  Khánh Linh Võ

  Business Analyst - Core Member

  View Profile