Solution Challenge 2023 | Hackathons and Ideathons

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông - 96A Trần Phú Hà Đông, Hà Nội, 100000 - View Map Posts and Telecommunications Institute of Technology
Feb 17 - Mar 17, 1:37 AM (GMT+7)

About this event

Solution Challenge 2023 | Hackathons and Ideathons

When

Feb 17 - Mar 17
1:37 AM (+07)

Where

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
96A Trần Phú Hà Đông, Hà Nội100000

Organizers