Recruitment & Internal Training 2023

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, 96A Trần Phú, Hà Đông, 100000

Posts and Telecommunications Institute of Technology - Hanoi, Vietnam

Recruitment & Internal Training 2023

Sep 14, 2023, 4:13 AM – Oct 16, 2023, 4:13 AM

0 RSVP'd

RSVP Now

Key Themes

Career DevelopmentML Study JamMachine Learning

About this event

🌍 Để tiếp tục sứ mệnh “𝐓𝐨𝐠𝐞𝐭𝐡𝐞𝐫, 𝐰𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧, 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐞, 𝐂𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐆𝐫𝐨𝐰”, hành trình tìm kiếm những mảnh ghép phù hợp với GDSC-PTIT chính thức bắt đầu! GDSC-PTIT tổ chức

— TUYỂN THÀNH VIÊN GEN 2 —
Và tổ chức training nội bộ bằng ngôn ngữ Python

When

When

September 14 – October 16, 2023
4:13 AM – 4:13 AM UTC

Organizers

 • Hoang Dinh Huu

  GDSC Lead

 • Trang Trinh Thuy

  Advisor

 • Kiệt Nguyễn Anh

  GDSC PTIT

  Sub Lead

 • Minh Nguyễn Vũ Quang

  GDSC PTIT

  PR Lead

 • Loc Nang Do

  HR - LG Lead

Contact Us