UX/UI Essential: A Hand-on Workshop

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - 50 ถนน งามวงศ์วาน Bangkok, 10900 - View Map Kasetsart University
Wed, Apr 26, 4:00 PM (GMT+7)

UX/UI Essentials Workshop: A Hands-On เป็นงานฝึกอบรมที่จะทำให้คุณเรียนรู้การออกแบบและการพัฒนา UX/UI ในวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการฝึกฝนทักษะการออกแบบโดยการลงมือทำจริง คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสร้าง UX/UI ที่ดีให้สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้ได้

About this event

UX/UI Essentials Workshop: A Hands-On เป็นงานฝึกอบรมที่จะทำให้คุณเรียนรู้การออกแบบและการพัฒนา UX/UI ในวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการฝึกฝนทักษะการออกแบบโดยการลงมือทำจริง คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสร้าง UX/UI ที่ดีให้สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้ได้

Speaker

When

Wednesday, Apr 26
4:00 PM - 6:00 PM (+07)

Where

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนน งามวงศ์วาน Bangkok10900

Organizers