Learn Git and Github 0x00

Hoa Sen University
Sat, Sep 11, 2021, 1:00 PM (GMT+7)

About this event

TẠI SAO NÊN SỬ DỤNG GIT VÀ GITHUB? 🤔🤔🤔

❓❓❓ Bạn có thắc mắc rằng tại sao GDSC - HSU lại chọn workshop về Git là workshop đầu tiên của năm nay? Tại sao workshop về Git & GitHub lại là workshop thường niên của chúng mình?

👉 Câu trả lời chính là, GDSC - HSU muốn mang Git đến với mỗi một bạn sinh viên IT trong cộng đồng sinh viên nói chung và cho các bạn sinh viên Đại học Hoa Sen nói riêng. Chúng mình muốn kiến thức về Git sẽ là 1 kiến thức cơ bản mà tất cả các bạn sinh viên IT đều sẽ biết đến như một phần tất yếu của các môn học lập trình.


Organizer

Partner