[Technology Workshop] Stack tech for IT jobs

Ho Chi Minh City University of Transport, 02 Võ Oanh, Bình Thạnh, 700000

Introduce about job frontend, backend,... using stack tech and support explain about technology

Mar 6, 2023, 1:00 – 2:30 PM

RSVP'd

RSVP Now

Key Themes

Career Development

About this event

Introduce about job frontend, backend,... using stack tech and support explain about technology

When

When

Monday, March 6, 2023
1:00 PM – 2:30 PM UTC

Organizers

 • Trần Đình Trọng

  GDSC Lead

 • Danh Trần Trọng

  University of Transport Ho Chi Minh City – UTH

  Head of Event

 • Huỳnh Anh Phạm

  Head of Development

 • Tiên Đặng Lê Thuỷ

  Head of Operation

 • Chí Nhân Hồ

  Ho Chi Minh City University of Transport

  Programing Lead

 • Nguyễn Thị Tường Vy

  Event Lead

 • Ngân Đào Võ Kim

  HR Lead

 • Huỳnh Duyên Nguyễn

  BAKCO / AITSOFT

  Design Lead

 • Lâm Đỗ Kim

  Event Lead

 • Trương Thị Hương Giang

  Marketing Lead

Contact Us