[Technology Workshop] Backend training #1

Ho Chi Minh City University of Transport, 02 Võ Oanh, Bình Thạnh, 700000

Introduce about job backend developer using stack tech and support explain about technology

Mar 13, 2023, 1:00 – 2:00 PM

RSVP'd

RSVP Now

Key Themes

Career Development

About this event

Introduce about job backend developer using stack tech and support explain about technology

When

When

Monday, March 13, 2023
1:00 PM – 2:00 PM UTC

Organizers

 • Trần Đình Trọng

  GDSC Lead

 • Danh Trần Trọng

  University of Transport Ho Chi Minh City – UTH

  Head of Event

 • Huỳnh Anh Phạm

  Head of Development

 • Tiên Đặng Lê Thuỷ

  Head of Operation

 • Chí Nhân Hồ

  Ho Chi Minh City University of Transport

  Programing Lead

 • Nguyễn Thị Tường Vy

  Event Lead

 • Ngân Đào Võ Kim

  HR Lead

 • Huỳnh Duyên Nguyễn

  BAKCO / AITSOFT

  Design Lead

 • Lâm Đỗ Kim

  Event Lead

 • Trương Thị Hương Giang

  Marketing Lead

Contact Us