[Programming Class] Training array, for, while, if else with C++

Ho Chi Minh City University of Tranport, Vo Oanh, Ho Chi Minh City, 700000

Training array, for, while, if else with C++

Mar 12, 2023, 12:30 – 4:30 AM

RSVP'd

RSVP Now

Key Themes

Compose Camp

About this event

Training array, for, while, if else with C++

When

When

Sunday, March 12, 2023
12:30 AM – 4:30 AM UTC

Organizers

 • Trần Đình Trọng

  GDSC Lead

 • Danh Trần Trọng

  University of Transport Ho Chi Minh City – UTH

  Head of Event

 • Huỳnh Anh Phạm

  Head of Development

 • Tiên Đặng Lê Thuỷ

  Head of Operation

 • Chí Nhân Hồ

  Ho Chi Minh City University of Transport

  Programing Lead

 • Nguyễn Thị Tường Vy

  Event Lead

 • Ngân Đào Võ Kim

  HR Lead

 • Huỳnh Duyên Nguyễn

  BAKCO / AITSOFT

  Design Lead

 • Lâm Đỗ Kim

  Event Lead

 • Trương Thị Hương Giang

  Marketing Lead

Contact Us