Kick off Academy Developer - Introduction about Solana Renaissance Hackathon!

B&W COFFEE, 218 Phạm Văn Đồng, Ho Chi Minh City, 700000

Bạn đam mê công nghệ và lập trình? Bạn muốn tìm hiểu về những xu hướng mới và chia sẻ kiến thức trong một không khí sôi động? Hãy tham gia ngay vào buổi Meetup đặc biệt của chúng tôi!

Mar 10, 11:00 AM – 2:00 PM

RSVP'd

RSVP Now

Key Themes

AccessibilityCareer Development

About this event

Bạn đam mê công nghệ và lập trình? Bạn muốn tìm hiểu về những xu hướng mới và chia sẻ kiến thức trong một không khí sôi động? Hãy tham gia ngay vào buổi Meetup đặc biệt của chúng tôi!

When

When

Sunday, March 10, 2024
11:00 AM – 2:00 PM UTC

Organizers

 • Trần Đình Trọng

  GDSC Lead

 • Danh Trần Trọng

  University of Transport Ho Chi Minh City – UTH

  Head of Event

 • Huỳnh Anh Phạm

  Head of Development

 • Tiên Đặng Lê Thuỷ

  Head of Operation

 • Chí Nhân Hồ

  Ho Chi Minh City University of Transport

  Programing Lead

 • Nguyễn Thị Tường Vy

  Event Lead

 • Ngân Đào Võ Kim

  HR Lead

 • Huỳnh Duyên Nguyễn

  BAKCO / AITSOFT

  Design Lead

 • Lâm Đỗ Kim

  Event Lead

 • Trương Thị Hương Giang

  Marketing Lead

Contact Us