Giới thiệu về LinkedIn

🔎 Giới thiệu về LinkedIn 🔎 Cách tạo hồ sơ cá nhân trên LinkedIn 🔎 Cách lấy chứng chỉ LinkedIn 🔎 Những nội dung cần viết trong CV 🔎 Cách tìm kiếm cơ hội việc làm trên LinkedIn

Oct 26, 2023, 2:00 – 3:30 PM

RSVP'd

RSVP Now

Key Themes

Accessibility

About this event

✅Tìm hiểu về LinkedIn, một nền tảng mạng xã hội chuyên nghiệp hàng đầu thế giới

✅Học cách tạo hồ sơ cá nhân và cách lấy chứng chỉ LinkedIn

✅Tìm kiếm cơ hội việc làm trên LinkedI

Organizers

 • Trần Đình Trọng

  GDSC Lead

 • Danh Trần Trọng

  University of Transport Ho Chi Minh City – UTH

  Head of Event

 • Huỳnh Anh Phạm

  Head of Development

 • Tiên Đặng Lê Thuỷ

  Head of Operation

 • Chí Nhân Hồ

  Ho Chi Minh City University of Transport

  Programing Lead

 • Nguyễn Thị Tường Vy

  Event Lead

 • Ngân Đào Võ Kim

  HR Lead

 • Huỳnh Duyên Nguyễn

  BAKCO / AITSOFT

  Design Lead

 • Lâm Đỗ Kim

  Event Lead

 • Trương Thị Hương Giang

  Marketing Lead

Contact Us