Xây Dựng Phần Mềm Mã Nguồn Mở Với Ngôn Ngữ Python

Trường Đại Học Công Nghệ TPHCM - 10/80C XL Hà Nội, Phường Tân Phú, Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh, 70000 - View Map Ho Chi Minh City University of Technology
Sat, Feb 25, 8:48 AM (GMT+7)

About this event

Chuyên đề Xây Dựng Phần Mềm Mã Nguồn Mở Với Ngôn Ngữ Python tổ chức để chia sẻ hướng dẫn về quy trình và cách thực hiện xây dựng một phần mềm mã nguồn mở với ngôn ngữ Python do CLB tổ chức.

When

Saturday, Feb 25
8:48 AM - 8:48 AM (+07)

Where

Trường Đại Học Công Nghệ TPHCM
10/80C XL Hà Nội, Phường Tân Phú, Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh70000

Organizer