Ready to Go

Chương trình ra mắt câu lạc bộ Sinh viên lập trình Google - HCMUTE (GDSC - HCMUTE)

Oct 10, 2021, 1:30 – 3:45 AM

5
RSVP'd

RSVP Now

Key Themes

About this event

Chương trình ra mắt câu lạc bộ Sinh viên lập trình Google - HCMUTE (GDSC - HCMUTE)

Organizers

 • Duy Khiem Le

  Ho Chi Minh City University of Technology and Education

  GDSC Lead

 • Văn Phát

  Head of Media

 • Nguyễn Chí Thanh

  Head of Academic

 • ngerr_ Thu Hằng

  Head of Event

Contact Us