MASTERING IT 2022 - Break all limit

Ho Chi Minh City University of Technology and Education, 1 Vo Van Ngan Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, 70000

Cuộc thi học thuật truyền thống của Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

May 15, 2022, 6:00 AM – May 22, 2022, 11:00 AM

3
RSVP'd

RSVP Now

Key Themes

Career Development

About this event

🎆🎆 Cuộc thi học thuật “Mastering IT” được biết đến là cuộc thi học thuật truyền thống của Khoa Công nghệ Thông tin - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, các câu hỏi được xây dựng xoay quanh các kiến thức về lập trình, mạng, internet, thuật toán, máy tính, tin học văn phòng, xu hướng công nghệ, an toàn thông tin, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các kiến thức xã hội liên quan đến lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật dữ liệu, Kỹ thuật máy tính.

🎆🎆 Cuộc thi học thuật “Mastering IT” lần thứ 15 - năm 2022 được tổ chức với quy mô cấp trường là nơi để sinh viên tham gia, thể hiện và phát huy kiến thức về các lĩnh vực Công nghệ Thông tin.

Partner

Ho Chi Minh Communist Youth Union — The Associated Organ of Vietnamese Students' Association, Faculty of Information Technology, Ho Chi Minh City University of Technology and Education logo

Ho Chi Minh Communist Youth Union — The Associated Organ of Vietnamese Students' Association, Faculty of Information Technology, Ho Chi Minh City University of Technology and Education

Organizers

 • Duy Khiem Le

  Ho Chi Minh City University of Technology and Education

  GDSC Lead

 • Văn Phát

  Head of Media

 • Nguyễn Chí Thanh

  Head of Academic

 • ngerr_ Thu Hằng

  Head of Event

Contact Us