𝐖𝐎𝐑𝐊𝐒𝐇𝐎𝐏: 𝐌𝐀𝐂𝐇𝐈𝐍𝐄 𝐋𝐄𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆 𝐀𝐍𝐃 𝐀𝐈 - Image Captioning

Hanoi University of Science & Technology (HUST)
Sat, Apr 10, 2021, 9:00 AM (GMT+7)

About this event

❗️SECTION 2: IMAGE CAPTIONING❗️

Bạn có biết, mỗi lần bạn làm captcha, bạn đang giúp Google huấn luyện con AI Image Captioning (t. Việt: Chú thích hình ảnh, viết tắt: IC) của họ! Bên cạnh Question Answering mà chúng mình đã giới thiệu ở trên, Image Captioning cũng là một trong hai section tổ chưc vào chiều ngày 10 tháng 4 theo chương trình Workshop.

⭕️ IMAGE CAPTIONING LÀ GÌ?

Gần tương tự với QA, IC ứng dụng những công nghệ AI tân tiến để tự động gán siêu dữ liệu, như một từ khoá, cho một hình ảnh số. Lấy ví dụ, chúng ta hy vọng, khi được đưa ra ảnh của một con mèo, một hệ thống IC sẽ có khả năng nhận biết chính xác đó là con mèo mà không phải là một loài vật khác.

❌ IMAGE CAPTIONING LÀM GÌ?

Phương pháp này có thể được coi là một kiểu phân loại hình ảnh (image classification) với số lượng lớp rất lớn — ngang với số lượng từ vựng. Thông thường, hình ảnh được phân tích dưới dạng những vector đặc trưng được trích xuất và một tập chú thích mẫu được sử dụng bởi các công nghệ học máy để thử tự động gán chú thích lên các hình ảnh mới.

Những phương pháp ban đầu học sự tương quan giữa các đặc điểm hình ảnh và chú thích mẫu, sau này, những phương pháp mới khác cố gắng ‘học’ mối liên hệ giữa “từ vựng văn bản” và “từ vựng trực quan.”

🛑 ỨNG DỤNG CỦA IMAGE CAPTIONING.

Ngoài ứng dụng cơ bản là phân loại và gắn nhãn hình ảnh, hiện nay, IC đang được sử dụng trong một lượng lớn các lĩnh vực từ mức độ nội trợ đến tầm cỡ quốc gia. Ở Việt Nam, các hệ thống phạt nguội đã và đang sử dụng Image Captioning để đọc số biển lái xe và mang lại độ chính xác cao trong việc nhận diện xe vi phạm.

Những ứng dụng đáng chú ý khác của IC có thể kể đến, dự án SkinVision xác định xem một triệu chứng da liễu có phải ung thư da hay không. Nhiều nước cũng đang sử dụng các hệ thống trí tuệ nhân tạo để nhận diện tội phạm, đem lại mức độ an toàn xã hội cao hơn.

🔴 TIỀM NĂNG VÀ XU HƯỚNG CỦA IMAGE CAPTIONING.

Image Captioning giúp giảm tải nguồn lực về con người, thời gian, tiền bạc trong những tác vụ mật thiết nhưng nhàm chán trong xã hội. Do đó, việc cải thiện độ chính xác của các hệ thống IC là một trong những mối quan tâm nghiên cứu hàng đầu hiện nay


Organizers

 • Ngọc Minh Tạ

  Ngọc Minh Tạ

  Hanoi University of Science and Technology

  GDSC Lead

  View Profile
 • Quoc Trieu

  Quoc Trieu

  Head of Innovation

  View Profile
 • Nhật Minh Bạch

  Nhật Minh Bạch

  Head of Event Organizing

  View Profile
 • Nam Phạm Thành

  Nam Phạm Thành

  Deputy Head of Event Organizing

  View Profile
 • Duy Nguyễn Trọng

  Duy Nguyễn Trọng

  Head of Developer

  View Profile
 • Hoàng Minh Ngọc

  Hoàng Minh Ngọc

  HUST

  Deputy Head of Developer

  View Profile