AMA with Khanh Le Viet for DSC in Vietnam

So 1 - Dai Co Viet Ha Noi, 10000 - View Map Hanoi University of Science & Technology (HUST)
Nov 8 - 9, 2020, 10:00 AM (GMT+7)

About this event

👉Đến với buổi trao đổi, các bạn sẽ được:

🔰Trau dồi kiến thức về ML/AI

🔰Học hỏi cách sử dụng thư viện TensorFlow và nền tảng Firebase trong ML/AI

🔰Tìm hiểu về việc tương lai theo hướng ML/Công nghệ

🔰Chia sẻ về cơ hội làm việc tại Nhật Bản và nước ngoài.

When

November 8 - 9
10:00 AM (+07)

Where

So 1
Dai Co Viet Ha Noi10000

Organizers