️🎊𝐈𝐍𝐅𝐎 𝐒𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟐𝟎𝟐𝟑️🎊

Hanoi, Hanoi, Hanoi, 11900

Hanoi University of Mining and Geology - Hanoi, Vietnam

🚀 𝐈𝐍𝐅𝐎 𝐒𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍 - Sự kiện thường niên được tổ chức bởi các GDSC trên toàn thế giới. Với mục tiêu kết nối, chia sẻ và giúp đỡ các sinh viên có hiểu rõ hơn về GDSC và các công nghệ của Google. 🚀 𝐈𝐍𝐅𝐎 𝐒𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍 - Annual event organized by GDSCs around the world. With the goal of connecting, sharing and helping students better understand GDSC and Google technologies.

Oct 28, 2023, 1:00 – 2:30 PM

1 RSVP'd

RSVP Now

Key Themes

Accessibility

About this event

𝐈𝐍𝐅𝐎 𝐒𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟐𝟎𝟐𝟑️

Sự kiện thường niên được tổ chức bởi các GDSC trên toàn thế giới. Với mục tiêu kết nối, chia sẻ và giúp đỡ các sinh viên có hiểu rõ hơn về GDSC và các công nghệ của Google.


Những điều ý nghĩa mà bạn sẽ có được khi tham gia cùng chúng tôi :

👉 Hiểu hơn về GDSC HUMG, cơ cấu tổ chức, những thành tích, mục tiêu hoạt động, tầm nhìn và sứ mệnh trong nhiệm kỳ này.

👉 Lắng nghe chia sẻ từ Speakers về những đóng góp cho cộng đồng của Google Developers.

👉 Gặp gỡ, giao lưu với các bạn sinh viên có cùng niềm đam mê công nghệ.

👉 Cách thức trở thành một phần của Google Developer Student Club.

👉 Chơi Kahoot mini-game, rinh quà liền tay hấp dẫn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

𝐈𝐍𝐅𝐎 𝐒𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟐𝟎𝟐𝟑️

Annual event organized by GDSCs around the world. With the goal of connecting, sharing and helping students better understand GDSC and Google technologies.


You can get these benefits when take part in our info session:

👉 Understand more about HUMG's GDSC, achievements, operational goals, vision and mission in this term.

👉 Hear from Speakers about Google Developers' contributions to the community.

👉 Meet and exchange with students with the same passion for technology.

👉 How to become a part of Google Developer Student Club.

👉 Play Kahoot mini-game, win attractive presents.

When

When

Saturday, October 28, 2023
1:00 PM – 2:30 PM UTC

Organizers

 • Thiên Khổng Hữu

  Hanoi University of Mining and Geology

  GDSC Lead

 • Bui Viet Dung

  Hanoi University of Mining and Geology HANOI

  Co-Lead

 • Đào Anh Tú

  FrontEnd Lead

 • Đức

  BackEnd Lead

 • Hải Nguyễn Quang

  Hanoi University of Mining and Geology

  CyberSecurity Lead

 • Khánh Hồng

  Event & PR Lead

 • Thái Nguyễn Duy

  Media Lead

Contact Us