𝟑𝟎 𝐝𝐚𝐲𝐬 𝐨𝐟 𝐌𝐚𝐜𝐡𝐢𝐧𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠

Hanoi University of Mining and Geology
Jul 31 - Aug 14, 2021, 6:00 PM (GMT+7)

About this event

📍📍𝐊𝐚𝐠𝐠𝐥𝐞 𝐥𝐚̀ 𝐠𝐢̀?

Kaggle là cộng đồng học máy và khoa học dữ liệu lớn nhất thế giới. Kaggle cung cấp môi trường Jupyter Notebooks mà không cần cài đặt và có thể tùy chỉnh. Tại đây, bạn có thể truy cập vào GPU miễn phí cùng với một kho dữ liệu và code khổng lồ do cộng đồng đóng góp.

📍📍𝟑𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐡𝐨̣𝐜 𝐌𝐚𝐜𝐡𝐢𝐧𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐊𝐚𝐠𝐠𝐥𝐞 𝐥𝐚̀ 𝐠𝐢̀?

30 ngày học Machine Learning với Kaggle là một cơ hội học tập bao gồm kết hợp các bài tập thực hành, workshops và seminars. Cũng sẽ có một số thử thách được đưa ra cho bạn để giải quyết giữa khóa học.

📍📍𝟑𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐡𝐨̣𝐜 𝐌𝐚𝐜𝐡𝐢𝐧𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐊𝐚𝐠𝐠𝐥𝐞 𝐬𝐞̃ 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐫𝐚 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨?

Trong 2 tuần đầu, bạn sẽ nhận được những bài tập thực hành thông qua email. Mục tiêu của những bài thực hành giúp bạn có những kĩ năng cần thiết để xử lý dữ liệu, chẳng hạn như code với Python và xây dựng mô hình Machina learning đầu tiên của bạn.

Sau khi nắm bắt được những kĩ năng đó, bạn sẽ được mời tham gia một cuộc thi Kaggle machine learning vô cùng thú vị, để kiểm tra kiến thức mà bạn đã học trong những tuần qua. Qua đó, bạn sẽ khám phá những cách tốt nhất để sử dụng Kaggle làm tài liệu học tập và kết nối với các nhà khoa học dữ liệu khác.

Và trên hết, bạn sẽ được tham dự các buổi workshop và seminar tự chọn về các chủ đề đầy thú vị 😉.

📍📍𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡:

Tuần 1: Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản trong Python và xây dựng mô hình học máy đầu tiên của bạn.

Tuần 2: Phân tích dữ liệu với Pandas & train các mô hình phức tạp.

Tuần 3: Tham gia cuộc thi Kaggle , chỉ dành cho những người được mời và tìm hiểu những kiến ​​thức của nền tảng Kaggle như một công cụ học tập.

Tuần 4: Tham dự các workshop và seminar tùy chọn và công bố những người chiến thắng trong cuộc thi trước đó!


Organizer