Google Cloud'a Giriş ve Workshop

Haliç University
Tue, Dec 27, 2022, 8:00 PM (GMT+3)

Google Cloud'a Giriş ve Workshop

About this event

Google Cloud'a Giriş ve Workshop

Speaker


Organizers