Internal Training Section: deploy web app to aws ec2

Đại Học Duy Tân Hòa Khánh Nam - 120 Hoàng Minh Thảo, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu Đà Nẵng, 550000 - View Map Duy Tan University
Sun, Nov 27, 2022, 2:00 PM (GMT+7)

About this event

AWS ( viết tắt của từ Amazon Web Service) là một tảng trực tuyến cung cấp giải pháp điện toán đám mây và các dịch vụ cơ sở hạ tầng công nghệ cho doanh nghiệp với chi phí vận hành thấp, tính linh hoạt cao và độ bảo mật an toàn.

AWS cung cấp một số hoạt động theo yêu cầu như năng lực tính toán, lưu trữ cơ sở dữ liệu, phân phối nội dung,…để giúp các doanh nghiệp xây dựng, kiểm soát và mở rộng quy mô phát triển.

When

Sunday, Nov 27
2:00 PM - 5:00 PM (+07)

Where

Đại Học Duy Tân Hòa Khánh Nam
120 Hoàng Minh Thảo, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu Đà Nẵng550000

Organizer