Cloud Study Jam

Cloud Study Jam dành cho các bạn đang quan tâm và mong muốn áp dụng Điện Toán Đám Mây vào trong bài học và công việc của mình

Sep 18, 2021, 12:00 – 2:30 PM

RSVP'd

RSVP Now

Key Themes

Google Cloud

About this event

Cloud Computing không chỉ thay thế những cách lưu trữ thông thường mà còn đang thay đổi cách sắp xếp, xử lý, bảo mật, phân tích,... thông tin; cho phép liên kết chặt chẽ hơn giữa bộ phận CNTT trong những môi trường khác nhau

Hiểu rõ được tầm quan trọng của Cloud Computing ảnh hưởng đến quá trình học tập lẫn công việc, GDSC-DTU mang đến buổi chia sẻ CLOUD STUDY JAM với mong muốn giải đáp phần nào những thắc mắc của các bạn về Cloud Computing cũng như lợi ích mà Cloud Computing mang lại

Organizer

  • Khải Trần Duy

    GDSC Lead

Contact Us