[GDSC-DUT] Khóa học chia sẻ về Google Cloud - GDSC Cloud Study Jam 2021

Da Nang University of Technology
Sep 11 - Oct 2, 2021, 6:00 PM (GMT+7)

Cloud Study Jam là khóa học chia sẻ về Google Cloud do GDSC-DUT và Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng đồng tổ chức, mang đến cho cộng đồng sinh viên CNTT các kiến thức nền tảng và cơ bản, tập trung vào công nghệ Google Cloud, thông qua nền tảng học và thực hành trực tuyến Qwiklabs của Google.

Check out what happened

About this event

Thông tin sự kiện:

- Thời gian: Thứ 7 mỗi tuần

- Nội dung: Hướng dẫn các bài học

  • Buổi 1: Perform Foundational Infrastructure Tasks in Google Cloud
  • Buổi 2: Serverless Firebase Development
  • Buổi 3: Serverless Cloud Run Development
  • Buổi 4: Deploy to Kubernetes in Google Cloud
  • Buổi 5: Monitor and Log with Google Cloud Operations Suite

- Hình thức: Livestream tại Fanpage "Developer Student Club - Danang University of Science and Technology" & "Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng"

- Thông tin chi tiết khóa học: https://url.dscdut.com/CloudStudyJam

- Link đăng ký: https://url.dscdut.com/CloudStudyJam

- Link đặt câu hỏi: https://url.dscdut.com/Question

Speakers