DSC - Firebase in action 2021

UD - DUT: University of Danang - Danang University of Science and Technology - 54 Nguyen Luong Bang, Lien Chieu Danang, Vietnam, 550000 - View Map Da Nang University of Technology
Sat, Jan 30, 2021, 1:00 PM (GMT+7)

Giới thiệu rộng rãi đến các bạn sinh viên về nền tảng Firebase Hướng dẫn và cung cấp thông tin giúp các bạn sinh viên tiếp cận và làm quen với nền tảng Firebase Tạo cơ hội trải nghiệm trực tiếp trên nền tảng website của Qwiklabs

Check out what happened

About this event

1. Mục đích: 

Giới thiệu rộng rãi đến các bạn sinh viên về nền tảng Firebase, hướng dẫn và cung cấp thông tin giúp các bạn sinh viên tiếp cận và làm quen với nền tảng Firebase, tạo cơ hội trải nghiệm trực tiếp trên nền tảng website của Qwiklabs.

2. Đối Tượng tham gia:

Sinh viên trên địa bàn thành phố ( đặc biệt là Sinh viên trường Đại Học Bách Khoa)

3. Thời gian: 13h30 - 16h30 ngày 30/01/2021 ( thứ Bảy)

4. Địa điểm: Trường Đại Học Bách Khoa - ĐHĐN, 54 Nguyễn Lương Bằng

5. Đơn vị tổ chức: Google Developer Student Clubs chapter Danang University of Science and Technology

6. Quy mô: 30 sinh viên 9 ban tổ chức.

Speakers

When

Saturday, Jan 30
1:00 PM - 5:00 PM (+07)

Where

UD - DUT: University of Danang - Danang University of Science and Technology
54 Nguyen Luong Bang, Lien Chieu Danang, Vietnam550000