Weekly Sharing - Product Development Process

44 Hồ Tương, 44 Hồ Tương, Thanh Khê, Đà Nẵng, 550000

Weekly Sharing - Product Development Process là buổi weekly sharing nội bộ trong GDSC- DUT, giúp cho mọi người thêm những mô hình phát triển sản phẩm.

Mar 20, 2023, 12:00 – 2:30 PM

RSVP'd

RSVP Now

Key Themes

AccessibilityWeb

About this event

Weekly Sharing - Product Development Process là buổi weekly sharing nội bộ trong GDSC- DUT, giúp cho mọi người thêm những mô hình phát triển sản phẩm. Buổi sharing này bao gồm:

- Tại sao cần mô hình phát triển sản phẩm

- Những mô hình phát triển sản phẩm phổ biến.

- Game review kiến thức.

When

When

Monday, March 20, 2023
12:00 PM – 2:30 PM UTC

Organizer

  • Trần Đại Quý

    GDSC - DUT

    GDSC Lead

Contact Us