Weekly Sharing - Product Development Process

44 Hồ Tương - 44 Hồ Tương Thanh Khê, Đà Nẵng, 550000 - View Map Da Nang University of Science and Technology
Mon, Mar 20, 7:00 PM (GMT+7)

Weekly Sharing - Product Development Process là buổi weekly sharing nội bộ trong GDSC- DUT, giúp cho mọi người thêm những mô hình phát triển sản phẩm.

About this event

Weekly Sharing - Product Development Process là buổi weekly sharing nội bộ trong GDSC- DUT, giúp cho mọi người thêm những mô hình phát triển sản phẩm. Buổi sharing này bao gồm:

- Tại sao cần mô hình phát triển sản phẩm

- Những mô hình phát triển sản phẩm phổ biến.

- Game review kiến thức.

When

Monday, Mar 20
7:00 PM - 9:30 PM (+07)

Where

44 Hồ Tương
44 Hồ Tương Thanh Khê, Đà Nẵng550000

Organizers

 • Dung Nguyen Minh

  Dung Nguyen Minh

  GDSC - DUT

  GDSC - DUT Chapter Lead

  View Profile
 • Đinh Thị Hoàng Vy

  Đinh Thị Hoàng Vy

  Head of Event Department

  View Profile
 • Minh Đức Nguyễn

  Minh Đức Nguyễn

  Head of Mobile Department

  View Profile
 • Hùng Hoàng Quang

  Hùng Hoàng Quang

  GDSC-DUT

  Head of Backend Department

  View Profile
 • Thi Khai Huyen Nguyen

  Thi Khai Huyen Nguyen

  GDSC - DUT

  Head of Partnership Department

  View Profile
 • Viên Hoàng

  Viên Hoàng

  Frontend

  Head of Frontend Department

  View Profile
 • Uyên Phương Lý

  Uyên Phương Lý

  Head of Marketing Department

  View Profile
 • Hồ Thị Hạ

  Hồ Thị Hạ

  GDSC-DUT

  Head of HR & Finance Department

  View Profile

Partner