Weekly Sharing - Notion Playground

44 Hồ Tương - 44 Hồ Tương Thanh Khê, Đà Nẵng, 550000 - View Map Da Nang University of Science and Technology
Mon, Apr 3, 7:15 PM (GMT+7)

About this event

Weekly Sharing - Notion playground là buổi weekly sharing nội bộ trong GDSC- DUT, giúp cho mọi người hiểu và biết thêm mọi thứ về Notion. Buổi sharing này sẽ có những nội dung liên quan tới Notion:

- Notion là gì? Tại sao lại cần Notion.

- Những tính năng của Notion.

- Game review lại kiến thức.

When

Monday, Apr 3
7:15 PM - 9:00 PM (+07)

Where

44 Hồ Tương
44 Hồ Tương Thanh Khê, Đà Nẵng550000

Organizers

 • Dung Nguyen Minh

  Dung Nguyen Minh

  GDSC - DUT

  GDSC - DUT Chapter Lead

  View Profile
 • Đinh Thị Hoàng Vy

  Đinh Thị Hoàng Vy

  Head of Event Department

  View Profile
 • Minh Đức Nguyễn

  Minh Đức Nguyễn

  Head of Mobile Department

  View Profile
 • Hùng Hoàng Quang

  Hùng Hoàng Quang

  GDSC-DUT

  Head of Backend Department

  View Profile
 • Thi Khai Huyen Nguyen

  Thi Khai Huyen Nguyen

  GDSC - DUT

  Head of Partnership Department

  View Profile
 • Viên Hoàng

  Viên Hoàng

  Frontend

  Head of Frontend Department

  View Profile
 • Uyên Phương Lý

  Uyên Phương Lý

  Head of Marketing Department

  View Profile
 • Hồ Thị Hạ

  Hồ Thị Hạ

  GDSC-DUT

  Head of HR & Finance Department

  View Profile

Partner