Weekly Sharing - Notion Playground

44 Hồ Tương, 44 Hồ Tương, Thanh Khê, Đà Nẵng, 550000

Weekly Sharing - Notion playground là buổi weekly sharing nội bộ trong GDSC- DUT, giúp cho mọi người hiểu và biết thêm mọi thứ về Notion.

Apr 3, 2023, 12:15 – 2:00 PM

RSVP'd

RSVP Now

Key Themes

Web

About this event

Weekly Sharing - Notion playground là buổi weekly sharing nội bộ trong GDSC- DUT, giúp cho mọi người hiểu và biết thêm mọi thứ về Notion. Buổi sharing này sẽ có những nội dung liên quan tới Notion:

- Notion là gì? Tại sao lại cần Notion.

- Những tính năng của Notion.

- Game review lại kiến thức.

When

When

Monday, April 3, 2023
12:15 PM – 2:00 PM UTC

Organizer

  • Trần Đại Quý

    GDSC - DUT

    GDSC Lead

Contact Us