Weekly Sharing - How to plant a UI/UX Designer

My's Coffee, Hồ Tương, Thanh Khê, 550000

Da Nang University of Science and Technology - Da Nang, Vietnam

Weekly Sharing - How to plant a UI/UX Designer là buổi weekly sharing nội bộ trong GDSC- DUT, giúp cho mọi người hiểu và biết thêm mọi thứ về cách trồng ra một UI/UX Designer

May 15, 2023, 12:00 – 2:00 PM

0 RSVP'd

RSVP Now

Key Themes

Accessibility

About this event

Weekly Sharing - How to plant a UI/UX Designer là buổi weekly sharing nội bộ trong GDSC- DUT, giúp cho mọi người hiểu và biết thêm mọi thứ về UI/UX Designer. Buổi sharing này sẽ có những nội dung liên quan tới UI/UX Designer:

- UI/UX Designer là gì?

- Phân tích về định hướng UI, UX và UI/UX Designer.

- Từng bước trở thành một UI/UX Designer, công cụ sử dụng.

When

When

Monday, May 15, 2023
12:00 PM – 2:00 PM UTC

Organizer

  • Trần Đại Quý

    GDSC - DUT

    GDSC Lead

Contact Us