Weekly Sharing - History of Website

44 Hồ Tương, 44 Hồ Tương, Thanh Khê, Đà Nẵng, 550000

Weekly Sharing - History of Website là buổi weekly sharing nội bộ trong GDSC- DUT, giúp cho mọi người thêm kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển của website.

Mar 13, 2023, 12:15 – 2:00 PM

RSVP'd

RSVP Now

Key Themes

Web

About this event

Weekly Sharing - History of Website là buổi weekly sharing nội bộ trong GDSC- DUT, giúp cho mọi người thêm kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển của website. Buổi Sharing gồm những nội dung như sau:

- Website là gì? Những loại website.

- Lịch sử phát triển của Website.

- Game review lại kiến thức.

When

When

Monday, March 13, 2023
12:15 PM – 2:00 PM UTC

Organizer

  • Trần Đại Quý

    GDSC - DUT

    GDSC Lead

Contact Us