Weekly Sharing - Business Analyst Sharing

My's Coffee, 44 Ho Tuong, Da Nang, 55000

Weekly Sharing - Business Analyst Sharing là buổi weekly sharing nội bộ trong GDSC- DUT, giúp cho mọi người hiểu và biết thêm mọi thứ về Business Analyst.

May 8, 2023, 12:15 – 1:30 PM

RSVP'd

RSVP Now

Key Themes

Accessibility

About this event

Weekly Sharing - Business Analyst Sharing là buổi weekly sharing nội bộ trong GDSC- DUT, giúp cho mọi người hiểu và biết thêm mọi thứ về Business Analyst. Buổi sharing này sẽ có những nội dung liên quan tới Business Analyst:

- Business Analyst là gì?

- Quy trình/Công việc của Business Analyst

- Trở thành một Business Analyst cần những kỹ năng gì?

When

When

Monday, May 8, 2023
12:15 PM – 1:30 PM UTC

Organizer

  • Trần Đại Quý

    GDSC - DUT

    GDSC Lead

Contact Us