Weekly Sharing - Business Analyst Sharing

My's Coffee - 44 Ho Tuong Da Nang, 55000 - View Map Da Nang University of Science and Technology
Mon, May 8, 7:15 PM (GMT+7)

About this event

Weekly Sharing - Business Analyst Sharing là buổi weekly sharing nội bộ trong GDSC- DUT, giúp cho mọi người hiểu và biết thêm mọi thứ về Business Analyst. Buổi sharing này sẽ có những nội dung liên quan tới Business Analyst:

- Business Analyst là gì?

- Quy trình/Công việc của Business Analyst

- Trở thành một Business Analyst cần những kỹ năng gì?

When

Monday, May 8
7:15 PM - 8:30 PM (+07)

Where

My's Coffee
44 Ho Tuong Da Nang55000

Organizers

 • Dung Nguyen Minh

  Dung Nguyen Minh

  GDSC - DUT

  GDSC - DUT Chapter Lead

  View Profile
 • Đinh Thị Hoàng Vy

  Đinh Thị Hoàng Vy

  Head of Event Department

  View Profile
 • Minh Đức Nguyễn

  Minh Đức Nguyễn

  Head of Mobile Department

  View Profile
 • Hùng Hoàng Quang

  Hùng Hoàng Quang

  GDSC-DUT

  Head of Backend Department

  View Profile
 • Thi Khai Huyen Nguyen

  Thi Khai Huyen Nguyen

  GDSC - DUT

  Head of Partnership Department

  View Profile
 • Viên Hoàng

  Viên Hoàng

  Frontend

  Head of Frontend Department

  View Profile
 • Uyên Phương Lý

  Uyên Phương Lý

  Head of Marketing Department

  View Profile
 • Hồ Thị Hạ

  Hồ Thị Hạ

  GDSC-DUT

  Head of HR & Finance Department

  View Profile

Partner