GDSC - DUT Pitching Idea

My's Coffee, 44 Ho Tuong, Da Nang, 55000

GDSC - DUT Pitching Idea là sự kiện mỗi nhiệm kỳ, tìm kiếm, chọn lọc những ý tưởng hay để các thành viên trong Core Team cùng nhau làm và phát triển.

Jan 13, 2023, 12:00 – 2:00 PM

RSVP'd

RSVP Now

Key Themes

Solution Challenge

About this event

GDSC - DUT Pitching Idea là sự kiện mỗi nhiệm kỳ, tìm kiếm, chọn lọc những ý tưởng hay để các thành viên trong Core Team cùng nhau làm và phát triển. Sự kiện giúp các bạn phát triển thêm các kỹ năng như đặt vấn đề, đưa ra ý tưởng, phản biện lại với tất cả mọi người giúp các bạn hiểu thêm về dự án, về những dự định sắp tới về dự án, chọn ra những ký tưởng hay tiềm năng để mang tới Solution Challenge 2023.

When

When

Friday, January 13, 2023
12:00 PM – 2:00 PM UTC

Organizer

  • Trần Đại Quý

    GDSC - DUT

    GDSC Lead

Contact Us