GDSC - DUT Pitching Idea

My's Coffee - 44 Ho Tuong Da Nang, 55000 - View Map Da Nang University of Science and Technology
Fri, Jan 13, 7:00 PM (GMT+7)

About this event

GDSC - DUT Pitching Idea là sự kiện mỗi nhiệm kỳ, tìm kiếm, chọn lọc những ý tưởng hay để các thành viên trong Core Team cùng nhau làm và phát triển. Sự kiện giúp các bạn phát triển thêm các kỹ năng như đặt vấn đề, đưa ra ý tưởng, phản biện lại với tất cả mọi người giúp các bạn hiểu thêm về dự án, về những dự định sắp tới về dự án, chọn ra những ký tưởng hay tiềm năng để mang tới Solution Challenge 2023.

When

Friday, Jan 13
7:00 PM - 9:00 PM (+07)

Where

My's Coffee
44 Ho Tuong Da Nang55000

Organizers

 • Dung Nguyen Minh

  Dung Nguyen Minh

  GDSC - DUT

  GDSC - DUT Chapter Lead

  View Profile
 • Đinh Thị Hoàng Vy

  Đinh Thị Hoàng Vy

  Head of Event Department

  View Profile
 • Minh Đức Nguyễn

  Minh Đức Nguyễn

  Head of Mobile Department

  View Profile
 • Hùng Hoàng Quang

  Hùng Hoàng Quang

  GDSC-DUT

  Head of Backend Department

  View Profile
 • Thi Khai Huyen Nguyen

  Thi Khai Huyen Nguyen

  GDSC - DUT

  Head of Partnership Department

  View Profile
 • Viên Hoàng

  Viên Hoàng

  Frontend

  Head of Frontend Department

  View Profile
 • Uyên Phương Lý

  Uyên Phương Lý

  Head of Marketing Department

  View Profile
 • Hồ Thị Hạ

  Hồ Thị Hạ

  GDSC-DUT

  Head of HR & Finance Department

  View Profile